University of Academy of Sciences of Moldova


unasm   

 

UnASM participates in the development and implementation of SALiS program in Moldova. Staff enrolled in SALiS project participates in the preparation of syllabi and curriculum, in the development of guides for teaching and lab training, staff training and implementation of the SALiS project on local level. Staff will take part in the process of evaluation of the project outcomes. UnASM will eventually adopt SALiS as part of the regular curriculum. UnASM will take part in the development and the launching of the SALiS website, both for the local and international audiences. UnASM will install and maintain the SALiS teacher training laboratory.

UnASM main activities: development of the SALiS curriculum and website, development of teaching material and guides in the local language; development of lab equipment list; participation in the trainings in active teaching/learning methods, including scientific experiment, data registration and analysis, keeping safety; to advertise and offer SALiS course to the students and in service trainees; dissemination of the information and development of SALiS project evaluation instruments ; permanent contact with all members of the consortium.

 


UnAŞM participă la dezvoltarea şi punerea în aplicare a programului SALiS în Moldova. Personalul înscris în proiectul Salis participă la pregătirea programelor şi a curriculum-lui şcolar în elaborarea de ghiduri pentru predare, crearea laboratoarelor, instruirea personalului şi implementarea la nivel local. Personalul va lua parte la procesul de evaluare a rezultatelor proiectului. UnAŞM va adopta în cele din urmă programul SALiS, ca parte a curriculum-ului regulat. UnAŞM va lua parte la dezvoltarea şi lansarea site-ului SALiS, atît pentru audienţe locale şi cît şi  internaţionale. UnAŞM va instala şi menţine laboratorul Salis de formare a profesorilor.
Activităţile principale ale UnAŞM: dezvoltarea curriculum-ului şi a site-ului SALiS, dezvoltarea materialelor didactice şi a ghidurilor în limba locală, crearea listei a echipamentului de laborator, participarea la traininguri în procesul de predare activă / metode de învăţare, inclusiv desfăşurarea experimentelor ştiinţifice, colectarea datelor de înregistrare şi analiză, păstrarea lor în siguranţă, diseminarea şi implementarea cursurilor Salis de către studenţi şi stagiari în serviciu; diseminare a informaţiilor şi dezvoltarea de instrumente de evaluare a proiectului Salis; contact permanent cu toţi membrii consorţiului.